• facebook
  • twitter
  • googleplus

İCRA TAKİBİ ve AŞAMALARI

  • Şubat 6, 2020
  • 0

 

İcra Daireleri genel anlamı ile alacakların devlet zoruyla tahsili hususunda çalışan, Adalet Bakanlığı’na bağlı birimlerdir. İcra takibi, alacaklı bir kişinin İcra Müdürlüklerine yaptığı takip talepleri ile başlamaktadır. Devam işlemi olarak ise, ödeme emri icra müdürlüklerince borçluya tebliğ edilmektedir. Tebliğ tarihinden 7 gün içerisinde, ödeme emrine usulüne uygun itiraz bulunmaması halinde takip kesinleşir. Kesinleşmenin ardından ise haciz işlemlerine geçilir. Haciz işlemleri sırasında, borçlunun tüm hak, alacak ve mal varlıkları haczedilerek satış işlemi gerçekleştirilir. Satış işlemlerinden elde edilen para ile alacaklıya ait borçlar karşılanır. İcra Takip dosyalarında bu aşamalar sırasıyla gerçekleşir. Sıranın atlaması mümkün değildir, ancak istisnaları da vardır. Örnek vermek gerekirse, asliye hukuk mahkemelerinden ihtiyati haciz kararı alındığı taktirde, ödeme emri borçluya tebliğ edilir ve takip işleminin kesinleşmesi beklenmeksizin haciz işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem, borçlunun mal varlıklarını elden çıkarma veya kaçırma ihtimalini ortadan kaldırmak için yapılmaktadır.

 

İcra Takibi Çeşitleri

 

Usulde, ilamsız icra takipleri, ilamlı icra takipleri, kambiyo senetlerine has icra takibi gibi takip türleri vardır. İlamsız icra takipleri en sık kullanılanıdır. İlamsız icra takiplerinde, İlamsız icra takipleri için, takip dosyası açılırken alacaklı, alacağa ilişkin bir belge sunmak zorundadır. takip talebine isterse alacağını ispatlayan fatura, ekstre, sözleşme gibi belgeler eklenebilir. İlamsız icra takiplerinde, borçlunun takibe itirazı ile takip işlemlerini durdurması diğer takip çeşitlerine nazaran daha basittir.

 

İcra Takip dosyası açılarak,takip işlemi başlatmak için vekaletle bir avukat tarafından temsil şartı bulunmamaktadır. Kişiler, dilerlerse avukatla kendilerini temsil ettirebilirken, dilerlerse bizzat takip dosyası da açtırabilmektedirler. Bu konuda daha detaylı bilgi almak, avukata veya bu işle uğraşan personele bilgi sormak isterseniz YARGI.org adresinden ücretsiz yardım alabilirsiniz.

önceki haber «
sonraki haber »

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir